Sivusto perustuu Metropolia Ammattikorkeakoulun toteuttamiin Muutosjohtaja- ja Johtosävelet-koulutuksiin, jotka oli suunnattu oppilaitosten johdolle. Koulutuksiin osallistui niin perusopetuksen, taiteen perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen kuin vapaan sivistystyön oppilaitosten johtoa, tiimien vetäjiä ja muuta henkilöstöä.

Koulutuksissa on:

  • Tarkasteltu systeemisestä näkökulmasta sekä taiteen perusopetuksen että yleisemmin koulutusorganisaatioiden johtamista, arjen toimintaa ja toimintakulttuuria.
  • Kokeiltu ja kehitetty johtamisen välineitä dialogisen, oppivan ekosysteemin rakentamiseen.
  • Kehitetty soveltavan taiteen menetelmiä johtamisen tueksi mm. “Johtajuuden näyttämöllä”, jolla on peilattu johtamisen ja työyhteisöjen tilanteita tarinateatterin avulla.

Sivuston julkaisut on tuotettu koulutuksissa vuosina 2015-2018. Koulutukset jatkuvat vielä vuoteen 2020. Koulutuksia rahoittaa Opetushallitus ja toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu. Koulutuksista ja loppujulkaisuista vastaavat Metropolian musiikin ja kulttuuripalveluiden lehtorit: Leena Unkari-Virtanen (MuT, TO/Story) ja Päivi Rahmel (KM, TO/Story)

Julkaisut

Pelit

Muutosjohtajat2 -koulutuksen aikana vuosina 2017–18 toisen asteen oppilaitoksissa oli käynnissä reformiksi kutsuttu muutostyö. Kurssille osallistuneet rehtorit, johtajat ja tiimivetäjät kuvasivat omia havaintojaan muutoksista kehittämällä työyhteisöille pelejä.

Blogi