Muutosjohtajat kesän kynnyksellä

Avaamme uuden Muutosjohtajat -saittimme juuri kesän ja lomien kynnyksellä. Kolmen Muutosjohtaja -koulutusrupeaman jälkeen mielessä kaikuu dialogin merkitys muutosten mahdollistajana. Miten rakentaa keskustelulle tilaa ja miten oppia keskustelemaan merkityksellisellä tavalla? 

On helppo sanoa, että dialogisuus on kykyä puhua ja kykyä kuunnella. On kuitenkin osoittautunut, että syvällinen dialogin toteutuminen työyhteisöissä vaatii harjoittelua ja dialogiin liittyvien haasteiden tiedostamista.

Puhumisen näkökulmasta olennaista lienee se, miten puhua niin, että puhe vaikuttaa yksilöön ja yhteisöön, arjen toimintaan. Vaikuttaminen ei kuitenkaan dialogissa tarkoita sanelemista tai pakottamista, vaan ymmärryksen kautta syntyvää tilaa, viestimistä omista kokemuksista, tuntemuksista ja havainnoista.

Kuunteleminen näyttää vielä vaikeammalta monissa yhteisöissä kuin selkeä puhe. Kuuntelemisessa voi tunnistaa erilaisia tasoja tai vivahteita alkaen kuullun vertaamisesta omiin kokemuksiin ja käsityksiin aina eläytyvään toisen ja toiseuden ymmärtämiseen. Omien mielipiteiden kyseenalaistaminen ja toisen näkökulman ottaminen on usein vaikeaa ja vaatii pysähtymistä kuuntelemaan. Toisen todellisuuden vastaanottaminen on erityisen haastavaa väsyneenä.

Kesä on monille pysähdyksen paikka ja mielen tyhjentämisen aika. Puiden lehvästön kahina, laineiden liplatus tai läheisten ihmisten läsnäolo ovat hyvää vastapainoa työelämän muutosten eteenpäin viemiselle. Levännyt mieli jaksaa paremmin työelämän vaativissa dialogeissa.

Lisälukemista dialogista Sitran blogissa

Varpaat hiekkaan ja kesän lämpimiin vesiin!

Päivi Rahmel

Leena Unkari-Virtanen