Meistä

Muutosjohtajat -koulutusten ohjaajat ja sivuston kirjoittajat:
Leena Unkari-Virtanen (MuT, TO/Story)
Päivi Rahmel (KM, TO/Story)
Yhteystiedot: etunimi.sukunimi (at) metropolia.fi
Sivuston julkaisut on tuotettu Muutosjohtaja- ja Johtosävelet-koulutuksissa alkaen vuodesta 2015. Koulutuksia rahoittaa Opetushallitus ja toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu.
Muutosjohtaja- ja Johtosävelet-koulutukset on suunnattu oppilaitosten johdolle. Koulutuksiin on osallistunut perusopetuksen, taiteen perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten johtoa, tiimien vetäjiä ja muuta henkilöstöä.
Koulutuksissa on
  • tarkasteltu systeemisestä näkökulmasta sekä taiteen perusopetuksen että yleisemmin koulutusorganisaatioiden johtamista, arjen toimintaa ja toimintakulttuuria,
  • kokeiltu ja kehitetty johtamisen välineitä dialogisen, oppivan ekosysteemin rakentamiseen,
  • kehitetty soveltavan taiteen menetelmiä johtamisen tueksi mm. “Johtajuuden näyttämöllä”, jolla on peilattu johtamisen ja työyhteisöjen tilanteita tarinateatterin avulla.© Metropolia Ammattikorkeakoulu 2020